real estate menu left
real estate menu right
real estate company logo

Нов продажен салон

Нов продажен салон во Струмица на 300 m2 единствен во Македонија со уникатен избор на ламинати, паркети, теписи, теписони, PVC подлоги

Кликни за галерија тука...

Анкета

Наjдобар производ...
 
Почитувани посетители,

Ви благодариме што ја посетивте нашата интернет страна... 
Овде ќе Ви бидат презентирани дел од производите и услугите кои ги нуди нашата компанија, квалитетот, високиот професионализам и врвната експертиза која ја нудиме...

Фирмата " ЛАВ КОМЕРЦ " успешно работи и опстојува многу години на македонскиот пазар како резултат на професионалноста, деловноста, посветеноста и секако задоволството на нашите клиенти. Основна дејност на “" ЛАВ КОМЕРЦ " е продажба на ламинати, паркети и егзотични подови.

Комплетна понуда за деловни простори, куќи, станови од реномирани производители.

 

 
НОВО!!! НАЈНОВО ВО ЛАВ КОМЕРЦ, ПОДОВИ ЗА НАДВОРЕШНА УПОТРЕБА ГЕРМАНСКО  ПРОИЗВОДСТВО:
 
Decking плочки 200 ден/број
Decking douglasia 1480 ден/м2
Бродски патос 540 ден/м2
 
             11081427 102   Brodski pod patos smreka   coley deck   images1
  

 

 
Нов продажен салон во Струмица


Нов продажен салон во Струмица на 300 m2 единствен во Македонија

со уникатен избор на ламинати, паркети, теписи, теписони, PVC

подлоги

 

 

 


DEVELOPED AND HOSTED BY GLOBAL NET.